fbpx

Privacy Policy

I. INFORMAȚII GENERALE

Confidențialitatea datelor dvs. personale este una dintre preocupările principale ale Administratorului Site-ului, în calitate de operator de date. Acest document este destinat să vă informeze cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale, în cadrul utilizării site-ului web https://parkingbox.ro

II. CATEGORII DE DATE PERSONALE PRELUCRATE

Dacă sunteți un vizitator al Site-ului, Administratorul Site-ului va prelucra datele dvs. personale pe care le furnizați direct în cadrul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în secțiunea de contact/întrebări/reclamații, în măsura în care ne contactați în acest mod.

III. OBIECTIVE ȘI BAZA DE PRELUCRARE

III.1. Dacă sunteți un potențial client al site-ului web, administratorul site-ului web va prelucra datele dvs. personale în următoarele moduri:

 • dezvoltarea relației contractuale între dvs. și Administratorul Site-ului, respectiv preluarea, validarea, confirmarea și facturarea comenzii efectuate pe Site, informarea dvs. despre stadiul comenzii, etc.

Bază: Prelucrarea datelor dvs. în acest scop se bazează pe contractul încheiat între dvs. și administratorul site-ului, definit pe https://parkingbox.ro. Furnizarea datelor dvs. personale este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul de a furniza date poate duce la imposibilitatea desfășurării relațiilor contractuale între dvs. și administratorul site-ului.

 • pentru respectarea obligațiilor legale care revin Administratorului Site-ului în cadrul serviciilor furnizate prin intermediul Site-ului, inclusiv obligațiile fiscale, precum și în materie de arhivare.

Motive: Prelucrarea datelor dvs. în acest scop este necesară pe baza obligațiilor legale. Furnizarea datelor dvs. în acest scop este necesară. Refuzul de a furniza date poate duce la imposibilitatea pentru Administratorul Site-ului de a-și respecta obligațiile legale și, prin urmare, de a vă oferi servicii prin intermediul Site-ului.

 • pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin mijloace de comunicare la distanță (e-mail, SMS) a comunicărilor comerciale privind serviciile oferite de Administratorul Site-ului, prin intermediul Site-ului.

Bază: Prelucrarea datelor dvs. în acest scop se bazează pe consimțământul dvs., dacă alegeți să-l furnizați.

Puteți exprima consimțământul dvs. cu privire la prelucrarea datelor în acest scop bifând caseta corespunzătoare atunci când completați formularul de contact. Pentru a vă dezabona de la primirea unor astfel de comunicări comerciale, puteți folosi opțiunea situată la sfârșitul fiecărui e-mail/sms care conține comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dvs. în acest scop este voluntară. Refuzul de a vă da consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. în acest scop nu va avea consecințe negative pentru dvs.

 • pentru realizarea diverselor analize, rapoarte despre funcționarea Site-ului Internet, în principal pentru a îmbunătăți experiența oferită pe Site-ul Internet.

Bază: Prelucrarea datelor dvs. în acest scop se bazează pe interesul legitim al Administratorului Site-ului de a îmbunătăți în mod constant experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dvs. în acest scop este voluntară. Refuzul de a furniza date în acest scop nu va avea consecințe negative pentru dvs.

III.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Administratorul Site-ului va prelucra datele dvs. personale astfel:

 • pentru rezolvarea reclamațiilor, monitorizarea traficului și îmbunătățirea experienței dvs. pe Site.

Bază: Prelucrarea datelor dvs. în acest scop se bazează pe interesul legitim al administratorului site-ului de a asigura buna funcționare a site-ului, precum și de a îmbunătăți în mod constant experiența vizitatorilor site-ului, inclusiv prin rezolvarea diverselor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dvs. în acest scop este voluntară. Refuzul de a furniza date în acest scop nu va avea consecințe negative pentru dvs.

IV. DURATA PENTRU CARE NOI PRELUCRĂM DATELE DVS

În principiu, administratorul site-ului va prelucra datele dvs. personale în măsura necesară pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

V. DIVULGAREA DE DATE PERSONALE

Pentru a realiza scopurile prelucrării, Administratorul Site-ului poate divulga datele dvs. către parteneri, terțe părți sau entități care susțin Administratorul Site-ului în exercitarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu, companii de curierat, furnizori de servicii IT), sau autorități publice centrale/locale, în cazurile exemplificate următoarele:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului web și a serviciilor furnizate prin intermediul acestuia;
 • pentru efectuarea analizelor, testelor și cercetărilor de date, monitorizarea tendințelor de utilizare și de activitate, dezvoltarea funcționalităților de securitate și autentificare a utilizatorilor;

VI. TRANSFER DE DATE PERSONALE

Datele personale furnizate Administratorului Site-ului pot fi transferate în afara României, dar numai către țările Uniunii Europene.

VIENS-TU. DREPTURILE DVS. DE CARE BENEFICIAȚI

 • În condițiile prevăzute de legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în calitate de persoană vizată, beneficiați de următoarele drepturi:
 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii despre activitățile de prelucrare efectuate de administratorul site-ului, conform descrierii din acest document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea administratorului site-ului cu privire la prelucrarea datelor personale, precum și detalii privind activitățile de prelucrare cum ar fi modul în care sunt prelucrate datele, scopul pentru care este efectuată prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc.;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârziere nejustificată, de către administratorul site-ului a datelor personale inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/completarea va fi comunicată fiecărui destinatar căruia i-au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau implică eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârziere nejustificată, („dreptul la uitare”), dacă se aplică una dintre următoarele motive:
 • acestea nu mai sunt necesare pentru realizarea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • dacă consimțământul este retras și nu există nici o altă bază legală pentru prelucrare;
 • dacă persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime pentru prelucrare;
 • dacă datele personale au fost prelucrate ilegal;
 • dacă datele personale trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • datele personale au fost colectate în cadrul furnizării de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau dreptului intern care se aplică operatorului.
 • Este posibil ca, în urma cererii de ștergere a datelor, Administratorul Site-ului să anonimizeze aceste date (privându-le astfel de caracterul lor personal) și să continue prelucrarea în scopuri statistice în aceste condiții;
 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
 • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea exactității datelor;
 • prelucrarea este ilegală și persoana vizată se opune ștergerii datelor personale, cerând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele personale în scopurile prelucrării, dar persoana vizată le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
 • persoana vizată s-a opus prelucrării (alte decât cele destinate marketingului direct), pe o perioadă în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de la Administratorul Site-ului către un alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – privind activitățile de prelucrare poate fi exercitat prin depunerea unei cereri așa cum este indicat mai jos;
 • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o privesc să fie prelucrate pe baza interesului legitim al administratorului site-ului sau pe baza interesului public, cu excepția cazurilor în care Administratorul Site-ului poate dovedi că există motive legitime și imperative care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este de a constata, exercita sau apăra un drept în justiție;
 • în orice moment, gratuit și fără niciun motiv, ca datele care o privesc să fie prelucrate în scopuri de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi supus unei decizii luate exclusiv pe baza activităților de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produc efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, dacă consideră necesar.
 • Pentru orice întrebare suplimentară privind prelucrarea datelor personale și pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, vă rugăm să contactați adresa de e-mail: comenzi@parkingbox.ro. Acest site folosește fișiere cookies. Pentru mai multe informații despre modul în care sunt utilizate aceste fișiere, vă rugăm
Shopping Cart